KBT behandling 

Jag erbjuder KBT behandling via video eller telefon för:

- Stress och utmattningssyndrom
- Ångesttillstånd (tvångssyndrom, paniksyndrom, social fobi, generaliserat ångestsyndrom, fobier osv)
- Depressioner
- Posttraumatiskt stressyndrom

0467c26b1d4d49129c4f798afcdddf8bjpg

Malmö, SWEDEN
psykologwallmark@gmail.com, +46760338813