Internationellt publicerade artiklar
      Wallmark, E., Safarzadeh, K., Daukantaitė, D., & Maddux, R. E. (2013). Promoting altruism through meditation: an 8-week randomized controlled pilot study. Mindfulness, 4(3), 223-234.

Övriga artiklar av vetenskaplig karaktär
     Wallmark, E., (2015) Kan vi träna oss i empatisk omtanke? Sokraten, 4(4), 27-29.

Uppsatser
      Safarzadeh, K. & Wallmark, E. (2011). The four immeasurables program: training empathy and promoting altruism through meditation. An eight-week randomized controlled pilot study (Unpublished master’s thesis). Department of Psychology, Lund University.


0467c26b1d4d49129c4f798afcdddf8bjpg

Erik Wallmark Psykolog AB
Regementsgatan 27, 21753, Malmö
All rights reserved 2018