PTSD behandling i Malmö

Psykolog Erik Wallmark är en av sex PE traumaterapeuter i Sverige som certifierats av Dr Edna Foa vid Center for the Treatment and Study of Anxiety, Univsersity of Pennsylvania, USA. I Skåne är Erik den enda certifierade PE-psykologen som erbjuder behandlingen i privat regi. 

Metoden Prolonged Exposure (PE) är den med starkast vetenskapligt stöd för posttraumatiskt stressyndrom (PTSD). Erik har erfarenhet av att behandla PTSD från krig, tortyr, fångenskap, flykt, våld och sexuella övergrepp. En PE-behandling omfattar vanligen 12-15 sessioner, 90 minuter vardera.

Pris: Kontakta oss för en förfrågan.
Undersök med ditt försäkringsbolag om de kan finansiera din behandling.

  • Vad är PTSD?  
  • Vad är Prolonged Exposure? 

0467c26b1d4d49129c4f798afcdddf8bjpg

Malmö, SWEDEN
psykologwallmark@gmail.com, +46760338813