PTSD behandling

Jag är en av sex PE traumaterapeuter i Sverige som certifierats av Dr Edna Foa vid Center for the Treatment and Study of Anxiety, Univsersity of Pennsylvania, USA, och den enda certifierade PE-psykologen som erbjuder behandlingen i privat regi i Skåne.

Metoden Prolonged Exposure (PE) är den med starkast vetenskapligt stöd för posttraumatiskt stressyndrom (PTSD). Jag har erfarenhet av att behandla PTSD från krig, tortyr, fångenskap, flykt, våld och sexuella övergrepp. En PE-behandling omfattar vanligen 12-20 sessioner.

Tjänster

PTSD behandling via video: Jag erbjuder PTSD behandling via video. För att vi ska kunna inleda behandling krävs dock ett inledande bedömningssamtal för att fastställa diagnos samt om video är ett lämpligt format för dig. För att inleda behandling behöver ditt tillstånd inte vara av en allvarlighetsgrad som kräver fysisk närvaro av psykolog. 
Pris:
60-75 min inledande bedömningssamtal: 800 kr
50-60 min behandlingssession: 800 kr per tillfälle  

- PTSD behandling på mottagning: på grund av rådande omständigheter är dessvärre fysisk mottagningsverksamhet för närvarande ej tillgänglig.

0467c26b1d4d49129c4f798afcdddf8bjpg

Malmö, SWEDEN
psykologwallmark@gmail.com, +46760338813