PTSD behandling

Prolonged Exposure (PE) är en metod som ryms inom paraplybegreppet Traumafokuserad KBT. Vår mottagning erbjuder PE-behandling, vilket är den metod med starkast vetenskapligt stöd för posttraumatiskt stressyndrom (PTSD). Läs mer på 1177.  

Vi kan dessvärre enbart erbjuda PTSD-behandling genom privatbetalning, då denna diagnos ej ryms inom vårdvalet men normalt behandlas inom psykiatrisk specialistvård.

Om du misstänker att du lider av PTSD eller önskar behandling för PTSD, men inte har möjlighet att genomgå en komplett behandling privat, kan vi erbjuda en strukturerad bedömning på 1-3 sessioner, som kan ligga till grund för remiss till psykiatrisk specialistenhet och ge dig viktig information och kunskap om ditt tillstånd. Se nedan för mer info.

Tjänster

Erik Wallmark är en av sex PE traumaterapeuter i Sverige som certifierats av Dr Edna Foa vid Center for the Treatment and Study of Anxiety, Univsersity of Pennsylvania, USA, och den enda certifierade PE-psykologen som erbjuder behandlingen i privat regi i Skåne.

Översikt PTSD-behandling: 
Bedömning/kartläggning: Varje behandling inleds med bedömning 1-3 sessioner, 45-50 minuter 1100 kr per tillfälle (pris gäller from 1 jan 2022). Genomförs endast på plats (ej distans). 

Behandlingssessioner: Vid behandlingsstart kan du välja mellan 90 minuters (1800 kr per session) eller 60 minuters sessioner (1200 kr per session). Erbjuds normalt endast på plats, men kan vid överenskommelse erbjudas på distans.

Förväntat antal sessioner vid PTSD-behandling: 12-20 sessioner.

Kontakta oss för mer information.

0467c26b1d4d49129c4f798afcdddf8bjpg

Malmö, SWEDEN
Grynbodgatan 16, Psykologhuset 3 vån, MALMÖ
Kontakta oss här