PTSD behandling

Erik Wallmark är en av sex PE traumaterapeuter i Sverige som certifierats av Dr Edna Foa vid Center for the Treatment and Study of Anxiety, Univsersity of Pennsylvania, USA, och den enda certifierade PE-psykologen som erbjuder behandlingen i privat regi i Skåne.

Metoden Prolonged Exposure (PE) är den med starkast vetenskapligt stöd för posttraumatiskt stressyndrom (PTSD). Erik har erfarenhet av att behandla PTSD från krig, tortyr, fångenskap, flykt och våld. 

Normalt omfattar en PE-behandling 12-20 sessioner, där varje session varar i ca 90 minuter.  

Tjänster

- PTSD behandling per video eller på mottagning i Malmö: Välkommen till vår mottagning på Grynbodgatan 16 i Malmö. 

- Kostnad: 1800 kr per 90 minuter. 1200 kr per 60 minuter.

- Förväntat antal sessioner vid PTSD-behandling: 6-20 sessioner á 90 eller 60 min, beroende på svårighetsgrad. 

Kontakta Wallmark Psykolog för mer info


0467c26b1d4d49129c4f798afcdddf8bjpg

Grynbodgatan 16, 211 33, Malmö, SWEDEN
psykologwallmark@gmail.com, +46760338813