PTSD behandling

Erik Wallmark är en av sex PE traumaterapeuter i Sverige som certifierats av Dr Edna Foa vid Center for the Treatment and Study of Anxiety, Univsersity of Pennsylvania, USA, och den enda certifierade PE-psykologen som erbjuder behandlingen i privat regi i Skåne.

Metoden Prolonged Exposure (PE) är den med starkast vetenskapligt stöd för posttraumatiskt stressyndrom (PTSD). Erik har erfarenhet av att behandla PTSD från krig, tortyr, fångenskap, flykt och våld. En PE-behandling omfattar vanligen 12-20 sessioner.

Tjänster

- PTSD behandling per video eller på mottagning i Malmö: Välkommen till vår mottagning på Grynbodgatan 16 i Malmö.

Kontakta Wallmark Psykolog för mer info


0467c26b1d4d49129c4f798afcdddf8bjpg

Grynbodgatan 16, 211 33, Malmö, SWEDEN
psykologwallmark@gmail.com, +46760338813