Erik Wallmark

  • Leg Psykolog
  • Certifierad i Prolonged Exposure (PE) för PTSD
  • Tränad i Kognitiv Beteendeterapi (KBT)
  • Mindfulnessinstruktör
  • Genomfört RCT forskningsstudie på området Mindfulness
Jag är utbildad psykolog med erfarenhet från primärvård, företagshälsovård och från traumaspecialiserad behandling.

PTSD. Som en av en handfull certifierade traumaterapeuter i Sverige i Prolonged Exposure, kan jag erbjuda dig specialiserad behandling för psykologiskt lidande till följd av traumatiska händelser. Jag har erfarenhet av att behandla PTSD orsakad av våld, krig, övergrepp och tortyr. Om du lider av PTSD är varmt välkommen att söka till mottagningen i Malmö.

KBT. Jag är utbildad i KBT vid Lunds Universitet samt Beck Institute i USA, och har varit kliniskt verksam sedan 2012, där jag arbetat med att behandla depression, ångesttillstånd och stresstillstånd på vårdcentraler samt inom företagshälsovård där jag även har handlett chefer och grupper. Läs mer om hur du kan få tillgång till KBT-behandling.

Mindfulness. Sedan 2011 har jag undervisat i mindfulness, oftast inom primärvården för patienter med stress- och utmattningssyndrom, samt har även genomfört en randomiserad kontrollerad studie som undersökte effekterna av meditation på vänlighet och medkänsla. Jag är utbildad mindfulnessinstruktör vid CFMS av Camilla Sköld, har genomgått en tvåårig lärarutbildning av Erik Pema Kunsang, studerat Buddhism vid Kathmandu University samt är mångårig utövare av meditation. Jag erbjuder återkommande kurser på området. Vid intresse, läs gärna mer här.

0467c26b1d4d49129c4f798afcdddf8bjpg

Malmö, SWEDEN
Grynbodgatan 16, Psykologhuset 3 vån, MALMÖ
Kontakta oss här