Leg psykolog från Lunds Universitet.  Särskilt inriktad på behandling av stress- och utmattningssyndrom samt PTSD (posttraumatiskt stressyndrom).  Erfarenhet från primärvård, företagshälsovård samt traumabehandling.

Tränad i korttidsterapierna acceptance and commitment therapy (ACT,), i korttidsinriktad kognitiv beteendeterapi (KBT,) i interpersonell terapi (IPT), i intensive short-term dynamic psychotherapy (ISTDP) . Även tränad i Prolonged Exposure (PE) för behandling av posttraumatisk stress av Dr Edna Foa.

Undervisat i mindfulness sedan 2011. Utbildad mindfulness-instruktör. Studerat buddhistisk filosofi vid Kathmandu University. Genomfört randomiserad kontrollerad forskningsstudie på effekterna av meditation vid Lunds Universitet. Publicerad i tidsskriften Mindfulness  (Springer). 

I media: 
- Sveriges Radio  
- Västervikstidningen: artikel 1 -   artikel 2  -  artikel 3


0467c26b1d4d49129c4f798afcdddf8bjpg

Erik Wallmark Psykolog AB
Regementsgatan 27, 21753, Malmö
All rights reserved 2018