Guidade Mindfulnessprogram Online

Välkommen att anmäla intresse till ett eller flera våra online mindfulnessprogram.
Klicka på "Läs mer" för mer info.

Mindfulness 8- veckorsprogram

Introduktionsprogram i Mindfulness. Lär dig att andas medvetet och att vila uppmärksamt i din kropp. 8 tillfällen

START: våren 2021

800 kr för hela kursen


Mindfulness i relationer 8-veckorsprogram 

Vetenskapligt validerade programmet Four Immeasurables Program. Träning i att utveckla förmågan att värdesätta och förstå sig själv och andra. 8 tillfällen

START: våren 2021

800 kr för hela kursen.  

Avancerad Mindfulness 8-veckors program

Fortsättningsprogram för dig som vill förfina ditt utövande. Krav är att du har tidigare erfarenhet av meditation eller har deltagit i båda 8-veckors programmen.

START: våren 2021


800 kr för hela kursen. 

Mindfulness-baserat KBT-program vid Utmattnings-syndrom

12-veckorsprogram för dig med diagnosen utmattningssyndrom. Innebär två parallella spår: mindfulnessövningar och KBT-interventioner

START: våren 2021

1200 kr för hela kursen. 

Mer info

Varje tillfälle inkluderar:
  • 60 min videobaserad undervisning online med leg psykolog Erik Wallmark
  • Gemensamma övningar och instruktioner
  • Veckovis skriftlig sammanfattning och inspelad session per mail
  • Tillgång till inspelade guidade övningar och instruktionsvideos
  • Möjlighet att ställa frågor
Vi önskar att du har en pågående vårdkontakt med en legitimerad psykolog med inriktning KBT om du deltar i 12 veckorsprogrammet mindfulnessbaserat KBT-program vid utmattningssyndrom.

Det är även önskvärt att du har eller har haft en nyligen avslutad psykologkontakt om du lider av depression eller ångesttillstånd. Läs och godkänn våra antagningskriterier när du anmäler intresse.