Mindfulness introduktionskurs 8 veckor

Bjud in medvetenhet i ditt liv.

Mindfulness introduktionskurs 8 veckor

Kursdatum 2020 
kl 15.15 till 16.15
3 september
10 september
17 september
24 september
1 oktober
8 oktober
15 oktober
22 oktober

Programmet vänder sig till dig som vill lära dig mindfulness, medveten närvaro. 

Vi kommer att gå igenom grunderna i mindfulness genom praktiska övningar. Övningarna syftar till att ge dig ökad medvetenhet om vad som sker i kroppen, i tankar och känslor. Framför allt syftar kursen till att hjälpa sinnet falla till ro i nuet, genom träningen i att notera när uppmärksamheten ofrivilligt förs iväg, och då mjukt återgå till att lugnt stanna kvar i det pågående ögonblicket genom att vila i ett på förhand valt meditationsobjekt. Denna naturliga medfödda förmåga kallas för 'mindfulness'.

Kursen kommer att ges på torsdagar varje vecka i åtta veckor, från kl 15.15 till 16.15, med start 3 september 2020. Mötena hålls på Zoom i gruppformat. Tillfällena kommer att spelas in. Genom ditt deltagande accepterar du indirekt att tillfällena spelas in och att dessa ej delas till deltagare utanför gruppen.

Efter varje möte, skickas veckans session ut till alla deltagare. Det betyder att om du inte kunde närvara på vårt möte, kan du i efterhand gå igenom tillfället i lugn och ro på egen hand. Du kommer också få en kort skriftlig sammanfattning samt guidade övningar i ljudformat som stöd i ditt dagliga utövande. Under kurstiden kan du även ställa frågor till kursledaren - under gruppmötet i mån av tid, eller via e-post.

Kursen ges inte inom ramen för hälso- och sjukvården och vi kommer därför inte journalföra ditt deltagande. Vi rekommenderar starkt att deltagare som lider av ångest, depression eller utmattningssyndrom, har en pågående psykologkontakt, till exempel via Mindler. Vi accepterar ej deltagare med pågående missbruk, självmordstankar, självskadebeteende eller aktiva psykotiska tillstånd.
 

Bjud in medvetenhet i ditt liv.