Mindfulness

Jag började undervisa i mindfulness 2011 i samband med att vi genomförde en forskningsstudie vid Lunds Universitet, som undersökte effekterna av meditation på empatisk förmåga. Studien är publicerad i den internationella vetenskapliga tidskriften Mindfulness (Springer) och har bl.a. citerats i Nature och är upptagen i Cochrane Institutes forskningssammanställning från 2014. Målgruppen för de mindfulnessprogram jag genomfört har i första hand varit primärvårdspatienter på vårdcentraler med stress- och utmattningssyndrom.

Jag har även studerat Buddhistisk filosofi vid Rangjung Yeshe Institute i Nepal, och gjort flera längre reträtter. 2011 gjorde jag ett tvåmånaders reträtt med Alan Wallace, och 2017 gjorde jag ett tremånaders reträtt i den tibetansk buddhistiska traditionen. Jag har även genomgått ett två-årigt lärarprogram i meditation med Erik Pema Kunsang och är även utbildad i MBSR av Camilla Sköld, verksam vid Karolinska Institutet. 

0467c26b1d4d49129c4f798afcdddf8bjpg

Malmö, SWEDEN
psykologwallmark@gmail.com, +46760338813