Mindfulness

Erik Wallmark har sedan 10 år undervisat i mindfulness. 2011 genomförde Erik en forskningsstudie med kollegor vid Lunds Universitet, som undersökte effekterna av meditation på empatisk förmåga. Studien är publicerad i den internationella vetenskapliga tidskriften Mindfulness (Springer). Studien har bl.a. citerats i Nature och är upptagen i Cochrane Institutes forskningssammanställning från 2014.

Erik har studerat Buddhistisk filosofi vid Rangjung Yeshe Institute i Nepal, har bl.a. gjort ett tvåmånaders reträtt med Dr Alan Wallace, genomgått ett två-årigt lärarprogram i meditation med Erik Pema Kunsang och är även utbildad i MBSR av Camilla Sköld, verksam vid Karolinska Institutet. 

Under våren 2021 introducerar vi Mindfulness Online vilket är särskilt till för dig som lider av stress, oro eller sömnsvårigheter. 

0467c26b1d4d49129c4f798afcdddf8bjpg

Malmö, SWEDEN
psykologwallmark@gmail.com, +46760338813