För dig över 18 år erbjuder jag KBT-behandling via appen  MINDLER

Besöken är 25 minuter och sker över säker video-plattform. Ett bekvämt sätt för dig att träffa psykolog i din egna soffa! 

Ett vanligt förlopp inkluderar: 

- Bedömning/kartläggning: vi identifierar vad du önskar hjälp med 
- KBT-intervention: vi förändrar vad du gör eller ditt sätt att förhålla dig till situationen på
- Hemuppgifter: mellan tillfällena får du små uppgifter att arbeta med mellan gångerna för att hjälpa dig i din förändriing

Pris: patientavgift 100 kr per besök, frikort gäller


Mer om KBT

KBT står för Kognitiv Beteende Terapi - vilket är den psykoterapeutiska metod som i första hand rekommenderas av Socialstyrelsen vid så gott som alla lätta till medelsvåra tillstånd av psykisk ohälsa. 

K:et står för att vi människor tolkar och tänker på ett visst sätt om vår oss själva, andra och världen. Sådana tolkningsprocesser är nära relaterat till hur vi reagerar känslomässigt. Problem uppstår när våra tolkningsprocesser inte ligger i linje med hur det verkligen är. Kanske man tänker "om jag går till butiken när det är mycket folk och om jag är yr, så kommer jag svimma", eller "om jag säger nej och uttrycker mina behov, så är jag en dålig person som ingen kommer tycka om".  

B:et står för att vi människor reagerar, agerar och gör saker, vilket leder till konsekvenser.  I exemplen ovan, börjar man kanske undvika gå till butiker vissa tider, och väl där så försöker man handla snabbt eller tar självscanningen. Man kan undvika att säga nej när någon frågar om man vill hjälpa till att flytta, trots huvudvärk. På kort sikt känns undvikandet lättare, men på lång sikt så utmanas aldrig  rädslotankar. Man fortsätter tro på tankarna "jag kommer svimma i butiken" eller "andra kommer ogilla mig om jag säger nej".

Exponering
Nyckeln för att omformulera våra tolkningar är att börja göra något annorlunda.  Detta kan innebära att stanna kvar i en svår situation för att undersöka om det man är rädd för ska ske verkligen sker. Första gången kan detta kännas obehagligt, man när man upprepar detta många gånger sker det vi kallar ångesthabituering . Detta innebär att ångest klingar av av sig självt eftersom vi känner oss allt tryggare i den svårare situationen. När vi stannar kvar möjliggör det för nyinlärning , vilket innebär att man får en ny erfarenhet som man tidigare inte hade.  

Acceptans
Acceptans innebär att vara villig att möta och stanna närvarande med det som är svårt, utan att döma eller blockera  upplevelser. Ofta är vi kritiska mot oss själva och våra upplevelser. "Det är fel att känna så här", "jag borde inte känna såhär" eller "det är något fel på mig". Vi kan också skuldbelägga andra för olika händelser. Forskning visar att självkritik och skuldkänslor är något som förvärrar psykisk ohälsa. KBT innebär att man arbetar utifrån acceptans och medkänsla. Detta innebär att vi försöker vara nyfikna på en upplevelse utan att döma. Detta underlättar och möjliggör framgångsrik exponering. 


0467c26b1d4d49129c4f798afcdddf8bjpg

Erik Wallmark Psykolog AB
Regementsgatan 27, 21753, Malmö
All rights reserved 2018