KBT behandling: på plats eller på distans.  

 Kontaktvägar:

 • Vårdvalet. På remiss från din vårdcentral (se nedan)
 • Sjukförsäkring via SOS International. För dig med sjukfallsförsäkring som handläggs av SOS International.
 • Privatbetalande klienter/PTSD-behandling

Tillstånd som behandlas inom vårdvalet:

 • Utmattningssyndrom
 • Stressreaktioner, kris och sorg pga svåra livshändelser
 • Ångesttillstånd: tvångssyndrom, paniksyndrom, social fobi, generaliserat ångestsyndrom, fobier.
 • Depression (lindriga till måttliga tillstånd)

Utanför vårdvalet
Samtliga behandlingar kan även ges per distans via säker videoplattform. Se nedan för mer information.

Vårdvalet

Mottagningen är ansluten till Vårdval Psykoterapi KBT. Detta innebär att du genom en remiss från din husläkare (den vårdcentral du är listad på), kan få tillgång till KBT-behandling på mottagningen på upp till 25 sessioner. Kostnad 200 kr per besök upp till frikort. Att tänka på:
 • För en förfrågan om remiss: Boka tid hos en läkare eller psykolog på din vårdcentral. Din diagnos måste rymmas inom vårdvalet (se ovan) för att vi ska kunna ta emot dig, och vara daterad senast 3 månader, helst en månad, före första besök.
 • Tag kontakt med oss för att undersöka om det finns lediga tider. 
 • Om det finns lediga tider, be vårdcentralen skicka remissen till: Wallmark Psykolog, Psykologhuset, 3 vån, Grynbodgatan 16, 211 53
  Eller, för snabbare hantering, be att få remissen i din hand eller postad till din egen adress. Du kan då elektroniskt lägga upp remissen via systemet KADDIO. Anmäl dig först på https://wallmarkpsykolog.kaddio.com/contact-us (du måste skriva hela ditt persnr). Logga sedan in genom att klicka "logga in" och legitimera dig med ditt Bank ID. Klicka på "till chat och video" och bifoga fil. Ta en bild på din remiss. Vi behöver ha mottagit din remiss före första besöket.

  Övrigt:
 • Vi välkomnar även dig med önskemål om videobehandling.
 • Obs! Vid sen avbokning (senare än 24 timmar före din bokade tid) eller uteblivande tas en avgift ut på 200 kr (behöver betalas även om du har frikort) 

Behandling på distans

Vi har mångårig erfarenhet av KBT-behandling på distans. Vi arbetar med en krypterad, säker videoplattform som kräver inloggning med BankID. För dig som söker via Vårdvalet krävs det att vi ses på plats första 3 av 5 mötena. Resterande möten kan du genomföra på distans - säkert och tryggt utan restid. 

Privatbetalande klienter

Detta alternativ lämpar sig väl för dig som önskar snabb kontakt. Kostnad per session är då 1100 kr per 50 minuter. Du kan betala via Swish eller månadsfaktura. Vi kan dessvärre enbart erbjuda PTSD-behandling genom privatbetalning, då denna diagnos ej ryms inom vårdvalet men normalt behandlas inom psykiatrisk specialistvård. Om du är osäker på om du lider av PTSD, kan vi även erbjuda en strukturerad bedömning, som kan ligga till grund för remiss till psykiatrisk specialistenhet. Läs mer här.

Förutsättningar för Behandling 

 • Att du Inte har något pågående skadligt bruk av alkohol eller droger

 • Att du inte har något pågående självskadebeteende

 • Att du inte har några pågående tankar eller planer på att ta ditt liv och är beredd att överge döden som en lösning på dina problem

 • Är motiverad till behandling och har tilltro till behandlingsformen Kognitiv Beteendeterapi (KBT)

 • Accepterar ramarna för kontakten (För vårdvalet: 5 inledande bedömningssamtal som inkl semi-strukturerade intervjuer, 45 minuters möte på plats eller per video)

 • Är beredd att sätta upp mål och formulera vilka problem du önskar hjälp med

 • Är villig att utanför mötestid arbeta med den handlingsplan som gemensamt uformats

 • Är villig och kapabel att möta tillfälligt obehag för ett långsiktigt välbefinnande

0467c26b1d4d49129c4f798afcdddf8bjpg

Malmö, SWEDEN
Grynbodgatan 16, Psykologhuset 3 vån, MALMÖ
Kontakta oss här