För Företag 

- Föreläsningar/kurser
- Temadagar
- Workshops


Psykolog Erik Wallmark har handlett och utbildat chefer och medarbetare inom flera sektorer. 
Exempel på områden: stress- och utmattningssyndrom, stresshantering: förebyggande åtgärder för medarbetare och chefer, mindfulness och återhämtningstekniker, självmedkänsla och självomhändertagande.

Kontakta oss nu för ett offertförslag

0467c26b1d4d49129c4f798afcdddf8bjpg

Malmö, SWEDEN
psykologwallmark@gmail.com, +46760338813