Varför drabbas vi av utmattningssyndrom?

Orsaker till utmattningssyndromet
Att vi är överbelastade över en längre tid kan ha många orsaker. En kan vara att vi hamnat i en extrem livssituation som förhindrat oss från att prioritera våra egna behov av återhämtning. Kanske vi har en sjuk förälder, ett barn med ADHD/autism, sorger från svåra förluster eller att vi tvingats gå igenom traumatiska händelser. Vi kanske har varit i en krävande och destruktiv arbetsmiljö som involverat extrema krav, dålig ledning, omorganisationer eller kränkande bemötande från andra.  Vanligast är att det är några eller alla av ovan, i kombination med mycket höga krav på oss själva att prestera och duga.

Orealistiska kognitioner
När vi ger någon beröm för vad de gör, men inte kärlek för vem de är, så kan det leda till "prestationsbaserad självkänsla". Detta innebär att bygga vårt eget eller andras värde på hur man presterar. Ofta grundläggs sådana antaganden under vår uppväxt - från våra föräldrar och från vår omvärld. "Den som inte är flitig och noggrann, är slarvig och oansvarig", "Om jag inte gör saker nära nog perfekt så kommer det inte vara bra nog och då kommer ingen att gilla mig". 

Överkompensation
Sådana antaganden om oss själva och världen, medför att vi kommer att kompensera genom vårt beteende. Vi kommer att överarbeta, överprestera och lägga mycket stor vikt vid vad vi gör. Detta innebär t.ex. svårigheter att säga nej, att avgränsa, att delegera, perfektionism och överdrivna krav på det vi gör. 

Långsiktiga konsekvenser
Även om vi har en prestationsbaserad självkänsla så behöver inte det bli ett problem för oss. Men om vi hamnar i en livssituation eller arbetsmiljö som inte belönar beteenden såsom att säga nej, avgränsa och prioritera vår hälsa, är sannolikheten däremot stor att det blir problem! Det leder lätt till en obalans mellan belastning och återhämtning, vilket i sin tur innebär ökande stress- och utmattningssymtom. Därför är det nästan alltid en kombination av miljö- och individfaktorer som leder fram till ett utmattningssyndrom. För mer info om hur ett utmattningssyndrom utvecklas över tid:  Läs här