Wallmark Psykolog

Välkommen till Wallmark Psykologmottagning i Malmö

Nyheter

Remissläget (uppdaterat 2022-09-07): Välkommen med din remiss för KBT-behandling inom vårdvalet. 

Tjänster

För Företag - Inspirera din personal och undvik stressrelaterad ohälsa genom vår workshop i förebyggande åtgärder för företag.

Psykologisk Behandling -
Välkommen till mottagningen i Malmö. Vi erbjuder KBT-behandling för stress- och utmattningssyndrom, ångest- och depressionstillstånd samt posttraumatiskt stressyndrom. 

0467c26b1d4d49129c4f798afcdddf8bjpg

Malmö, SWEDEN
Grynbodgatan 16, Psykologhuset 3 vån, MALMÖ
Kontakta oss här