Erik Wallmark Psykolog

Välkommen till Erik Wallmark Psykolog

Psykolog Erik Wallmark

  • Legitimerad Psykolog
  • Inriktning Kognitiv Beteendeterapi (KBT)
  • Certifierad Prolonged Exposure Terapeut för PTSD
  • Mindfulnessinstruktör
  • Föreläsare/utbildare

Tjänster

För Företag - Inspirera din personal och undvik stressrelaterad ohälsa genom vår workshop i förebyggande åtgärder för företag.

Psykologisk Behandling -
Välkommen till mottagningen i Malmö. Vi erbjuder KBT-behandling för stress- och utmattningssyndrom, ångest- och depressionstillstånd samt posttraumatiskt stressyndrom. Från och med 1 mars 2022 är mottagningen ansluten till vårdvalet Region Skåne. Läs mer här.

0467c26b1d4d49129c4f798afcdddf8bjpg

Malmö, SWEDEN
psykologwallmark@gmail.com, +46760338813